ч

1% за нашето море

 „1% за нашето море“ е нашият начин за реална ангажираност и дългосрочно обвързване на цялостния ни модел на работа с опазването и подобряването на екосистемите в Черно море.

Как работи

Отделяме 1% от всички наши приходи, за да финансираме проекти, работещи в тази посока.

Подкрепяме и финансираме онези инициативи, които директно, ефективно и по измерим начин работят за решаването на конкретни черноморски проблеми.

По този начин работим в услуга не само на нашето море, но и на всички онези общности, индустрии и бизнеси, които пряко зависят от него.

Подаваме ръка за партньорство на всички онези бизнеси, организации и институции, които припознават каузата като своя. Ако искате да се включите, моля свържете се с нас на edinprocent@blackseacatch.com.